Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală – SideMED Medicină Dentară, în colaborare cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și Care Force din Regatul Tarilor de Jos, cu sprijinul Doamnei Șef de lucrări. Dr. Molnar Cristina, organizează o întâlnire pentru studenții, rezidenții, masteranzii și absolvenții facultăților de Medicină Dentară și Medicină Generală.
Scopul evenimentului este de a oferi informații și de a prezenta oportunitățile de lucru în Belgia și Regatul Țărilor de Jos oferite de catre Care Force, prin reprezentanta Lisa Evelyn Schäffer, iar prezentarea poate fi susținută atât în limba română cât și în limba engleză.
Întâlnirea este deschisă tuturor celor interesați de activitatea medicală în Europa, și va avea loc Sâmbătă, pe data de 27.05.2023, ora 10:00, în Aula CIMD. Intrarea este liberă.
Vă așteptăm în număr cât mai mare, și vă multumim pentru participare!

Echipa SideMED Medicină Dentară, Echipa Care Force connecting international medical professionals.

The Society for Innovation, Development and Medical Education – SideMED Dental Medicine, in collaboration with the University of Medicine, Pharmacy, Sciences, and Technology “George Emil Palade” from Târgu Mureș and Care Force from the Netherlands, with the support of the Head of Works. Dr. Molnar Cristina organizes a meeting for students, residents, masterands and graduates of the faculties of Dental Medicine and General Medicine.
The purpose of the event is informative and at the same time the presentation of job opportunities and career development in Belgium and the Netherlands, offered by Care Force through the representative Lisa Evelyn Schäffer. The presentation can be offered in the Romanian and in the English language.
The meeting is open to all those interested in medical activity in Europe and will take place on Saturday, 27.05.2023, at 10:00 a.m., in the CIMD Hall. Entry is free.
We are waiting for you as many as possible. Thank you for your participation!

Team SideMED Dental Medicine, Care Force connecting international medical professionals.