Acest document se referă la termenii și condițiile (în continuare „Termenii și Condițiile”)  în care este permisa participarea la evenimentele organizate de Asociația SOCIETATEA PENTRU INOVAȚIE, DEZVOLTARE ȘI EDUCAȚIE MEDICALĂ (denumită în continuare „Organizatorul”). Asociația SOCIETATEA PENTRU INOVAȚIE, DEZVOLTARE ȘI EDUCAȚIE MEDICALĂ, cu denumirea prescurtată SideMED, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în baza OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Termenii și Condițiile se aplică tuturor activităților Organizatorului, dacă termenii și condițiile de participare la un Eveniment nu sunt specific menționate a fi altele. Acestea includ, dar nu se limitează la:

 1. Organizarea de conferințe medicale pentru medicii și studenții facultăților de medicină, pe o largă varietate de teme de interes pentru aceștia;
 2. Organizarea de congrese și sesiuni științifice de lucrări în care să se discute rezultate ale studiilor medicale actuale;
 3. Organizarea de workshop-uri în care să fie simulate situații și proceduri din practica medicală, pe o varietate de teme aparținând multiplelor specialități medicale și chirurgicale de interes pentru participanți;
 4. Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autorități și asociații cu interes comun;
 5. Organizarea de programe de pregătiri de specialitate în țară și în afara acesteia;
 6. Organizarea de proiecte caritabile;
 7. Organizarea de proiecte de impact și educație medicală publică;
 8. Iniţierea şi organizarea de programe şi activităţi specifice de instruire şi perfecţionare a membrilor săi, corespunzătoare intereselor Asociaţiei;

Prin înregistarea participării la evenimentele Organizatorului, vă exprimați acordul expres față de respectarea Termenilor și Condițiilor, care se aplică tuturor participanților înscriși (în continuare „Participanții”) la evenimentele SideMED (denumite în continuare „Evenimentele”). Participarea la Evenimente este permisă exclusiv persoanelor peste 18 ani.

 • În legătură cu Evenimentul, Organizatorul are următoarele obligații:
 1. să asigure locația pentru buna desfășurare a Evenimentului;
 2. să pună la dispoziția Participanților informațiile necesare pentru a ajunge la locația stabilită pentru desfășurarea Evenimentului, în cazul în care acesta nu se desfășoară online;
 3. să ofere mijloace clare de înscriere la Eveniment;
 4. să asigure varianta/variantele optime de primire a contribuțiilor bănești;
 5. să asigure transparența tematicii evenimentului odată cu lansarea acestuia;
 6. sa asigure la timp livrarea materialelor suport pentru Eveniment, daca este cazul;
 7. să pună la dispoziția participantului materialele necesare bunei desfășurări a evenimentului, în cuantumul prestabilit înainte de eveniment, fără să favorizeze sau să defavorizeze participanți individuali;
 8. să stabilească înainte de eveniment gradul de distribuire a materialelor;
 • In legatură cu Evenimentul, Participantul are următoarele drepturi:
 1. să beneficieze de activitățile care se vor desfășura în cadrul Evenimentului, conform tematicii;
 2. să participe la Evenimentul la care a fost acceptat atunci când acesta este programat și anunțat;
 3. să fie reintegrat la un eveniment cu aceeași tematică dacă Evenimentul la care s-a înscris este anulat/amânat de către Organizator, iar în cazul în care Participantul nu dorește să-și mențină varianta pre-selectată și acceptată prin înscriere de a fie reînscris de Organizator la un alt eveniment sau pentru noua dată la care Evenimentul anulat/amanat va avea loc, să aibă asigurată posibilitatea contactului optim cu Organizatorul pentru găsirea unei soluții;
 4. sa primeasca suportul tipărit sau materiale adiționale, dacă în prezentarea Evenimentului se face referire la asemenea materiale și se specifică oferirea acestui suport;
 5. să beneficieze în timpul Evenimentului de materialele necesare bunei desfășurări a Evenimentului, în cuantumul prestabilit înainte de eveniment, în condițiile inexistenței riscului de favorizare/defavorizare față de alt participant;
 • În legătură cu Evenimentul, Participantul are următoarele obligații:
 1. să accepte acești termeni și condiții înainte de înscrierea la Eveniment;
 2. să accepte condițiile participării la Eveniment așa cum sunt ele prezentate la fiecare eveniment individual;
 3. să accepte că nu toate evenimentele sunt disponibile oricărui posibil participant interesat, și că înscrierea la eveniment nu garantează participarea la acesta;
 4. să accepte că Organizatorul poate impune condiții de participare la oricare Eveniment, pentru buna desfășurare a acestuia și/sau în funcție de gradul estimat de pregătire al interesaților;
 5. să accepte că evenimentele se pot adresa celor care fac contribuții bănești cu un prag minim selectat, prag aplicabil evenimentelor considerate de Organizator ca fiind de complexitate superioară;
 6. să despăgubească Organizatorul și/sau persoanele cu care acesta are orice fel de relații contractuale, pentru orice prejudiciu cauzat de-a lungul participării sale la program, ca urmare a nerespectarii Termenilor și Conditiilor, în cazul în care Organizatorul și/sau persoanele cu care acesta are relații contractuale o solicită;
 7. să se asigure înainte de înscrierea la eveniment că perioada de desfășurare a evenimentului este acceptabilă pe toată durata acestuia, Organizatorul nefiind responsabil de a restructura/modifica/prelungi/amâna/anula/reprograma un Eveniment, sau de a restitui contribuțiile bănești la solicitarea Participanților, dacă perioada de desfășurare a evenimentului nu a fost modificată de către Organizator.

Participantul este unicul răspunzător pentru modul în care utilizează informațiile primite în cadrul Evenimentului, indiferent de suport, precum și de consecințele pe care le poate produce prin folosirea respectivelor informații. Organizatorul nu este răspunzător pentru felul în care Participanții folosesc informațiile primite în cadrul Evenimentului.

Participanții sunt obligați sa aibă un comportament civilizat și respectuos față de toate persoanele implicate în cadrul Evenimentului, indiferent că este vorba de alți Participanți sau de organizatori. În cazul încălcării Termenilor și Condițiilor, Organizatorul este îndreptatit sa solicite Participantului sa părăsească spațiul sau platforma în/pe care se desfașoară Evenimentul.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa ocazional prezentul document, continuând respectarea legilor și legislațiilor în rigoare.