Potențiali lectori/Potential speakers
A se include ”Dr.” înaintea numelui (în cazul în care este doctor), și gradul universitar acolo unde este cazul./Please include "Dr." in front of the name if the person is medical doctor, and the university titles where applicable.
Acolo unde este cazul./Where applicable
De ce s-ar potrivi persoana pentru tematica INSIDE 2022./The reason why they fit into INSIDE 2022 theme