Departamente SideMED

Atribuțiile ce implică toate departamentele:

Supraveghează toate workshopurile de la obținerea aprobărilor până la final, și ajută coordonatorul workshopului când este nevoie;

Reperează potențiali noi traineri în rândurile participanțiilor la workshop;

Menționează problemele apărute pe parcursul evenimentelor;

Ajută la promovarea și mediatizarea evenimentelor organizate de către SideMED și asociațiile partenere.

 

Departamentul Administrativ

 • Ține evidența necesarului tehnic, utilizat în cadrul evenimentelor susținute de către SideMED sau în parteneriat cu alte Organizații;
 • Asigură necesarul pentru viitoarele evenimente (instrumentar, câmpuri, plăci noduri, instrumentar special pentru WS avansate, mănuși, ace, fire etc.);
 • Comandă materialul biologic;
 • Asigură predarea și preluarea, în aceleași condiții, a necesarului utilizat în cadrul evenimentelor, pe baza unui Proces Verbal;
 • Asigură inventarierea materialelor la inițiativa VP Tehnici Medico-Chirurgicale;
 • Asigură montarea proiecției precum și sonorizarea în cadrul evenimentelor (cabluri HDMI, prelungitoare, pointer);
 • Inventariază instrumentarul și materialele consumabile;
 • Verifică starea calității instrumentarului;
 • Pregătește obiectele necesare pentru coffee break (cafetiera, cafea, pahare, suc etc.);
 • Menține toate lucrurile organizate în sediu;
 • Asigură suport informațional pe partea tehnică în realizarea sau actualizarea prezentărilor aferente fiecărui workshop;
 • Se informează în legătură cu achiziționarea materialului tehnic în colaborare cu Trezorierul.

 

 Departamentul Științific

 • Postează pe pagina de web și pagina de Facebook SideMED anunțuri și formulare pentru înscrierea cursanților la evenimentele SideMED;
 • Selectează participanții înscriși la evenimente in funcție de criteriile existente, verifică statusul lor de plată și ține evidența cursanților respinși;
 • Postează pe pagina de Facebook SideMED – Divizia Studenți anunțuri legate de adunarea Trainerilor pentru workshopuri;
 • Răspunde întrebărilor adresate pe pagina de Facebook SideMED ce țin de furnizarea informațiilor privind evenimentele societății;
 • Verifică și modifică prezentările din cadrul evenimentelor;
 • Asigură prezentările pentru fiecare eveniment susținut de către SideMED sau parteneri ai Societății;
 • Oferă informații necesare realizării evenimentelor, informații transmise coordonatorilor evenimentului respective.

Subdepartamentul de Îmbunătățire a calității

 • Asigură calitatea prezentărilor teoretice;
 • Asigură calitatea prezentărilor susținute de membri;
 • Asistă în cadrul pregătirilor premergătoare workshop-urilor (care devin obligatorii pentru traineri) și verifică buna desfășurare a acestora;
 • Evaluează orice modificare apărută în prezentările teoretice.
 • Asigură buna pregătire a voluntarilor înainte de workshop, incluzând furnizarea materialelor necesare pregătirilor (ex. postarea documentelor cu explicații pentru anumite tehnici când este nevoie)
 • Asigură buna desfășurare a evenimentelor SideMED intr-o atmosferă cât mai plăcută și profesională, atât pentru voluntari cât și pentru participanți.

 

 Departamentul PR&Media

 • Asigură o colaborare bună cu medicii, precum și cu sponsori ai Societății;
 • Asigură comunicarea între Societate și medicii invitați în cadrul evenimentelor;
 • Design/Grafică aferentă evenimentelor Societății, cu personalizarea acestora și trimiterea lor la imprimare, precum și asigurarea îndeplinirii formalităților (semnături și parafe UMFSTGEPTGM);
 • Fotografierea și prelucrarea pozelor din cadrul evenimentelor Societății – preluarea, editarea și transmiterea lor către administratorul paginii de Facebook și/sau Instagram;
 • Promovarea evenimentelor – idei/strategii de promovare în mediul online(postări, story-uri, video-uri) și offline, grafică cover, vouchere,colaborarea cu alte asociații în vederea promovării;
 • Demersuri în vederea creșterii vizibilității Societății în cadrul comunității medicale.

 

Departamentul HR

 • Supravegherea completării corecte și strângerea formularelor inițiale și finale după finalizarea fiecărui eveniment, păstrându-le într-o bază de date;
 • Furnizarea Proceselor Verbale încheiate între departamentul Tehnici Medico-Chirurgicale și coordonatorii evenimentelor;
 • Ținerea evidenței orelor de voluntariat comunicate de către coordonatorii de evenimente. Alocarea orelor de voluntariat se face în conformitate cu grila de acordare a orelor de voluntariat, prevăzută în Regulamentul Intern;
 • Ținerea evidenței sumelor alocate voluntarilor la fiecare workshop, în conformitate cu grila de alocare a sumelor, prevăzută în Regulamentul Intern;
 • Furnizarea datelor către departamentul PR&Media, corespunzătoare prelucrării diplomelor;

 

Departamentul FR

 • Obținerea contractelor de sponsorizare sub diferite forme de remunerație (monetară, bunuri materiale sau alimentare, sau alte forme de sponsorizări);
 • Obținerea de consumabile utilizate in cadrul ws asociației (papetărie, consumabile chirurgicale – fire chirurgicale, mănuși, instrumentar etc.);
 • Facilitarea obținerii unor oferte avantajoase de la providerii de servicii utilizate de către asociație in desfășurarea evenimentelor – cazare, transport, locații evenimente, seri sociale, cine festive.